Reethsestraat 1c
 info@klavertje4valburg.nl
 0488-431009
test2

Kinderdagverblijf Klavertje 4

Welkom op de website van kinderdagverblijf Klavertje 4.  Dit is de volgende stap die wij maken om het contact tussen de verzorgers en ouders verder te verstevigen. Op de website kunt u informatie vinden over het team van verzorgers, ons beleid en regels, foto’s van het kinderdagverblijf en een inschrijfformulier mocht u uw kind willen opgeven bij het kinderdagverblijf.

 

Pedagogisch beleid

Creëren van ontwikkelingsmogelijkheden In de eerste vier jaar van het leven ontwikkelt een kind zich van hulpeloze baby tot een peuter en schoolkind. Een kind dat, als de ontwikkeling voorspoedig verlopen is, met zelfvertrouwen de wereld tegemoet treedt en zich aardig kan redden. De eerste jaren worden algemeen beschouwd als een cruciale periode voor de ontwikkeling van het kind op velerlei gebied.

Lees meer

Klachtenreglement

Inleiding Kinderdagverblijf Klavertje 4 heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.   Bij voorkeur maken ouders /verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene.

Lees meer

GGD inspectierapport

GGD inspectierapporten van 2021 Klik hieronder:   . . .

Lees meer