Reethsestraat 1c
 info@klavertje4valburg.nl
 0488-431009
test2

Ouders

Als de oudercommissie ontevreden is over de gang van zaken op de opvang, dan is het verstandig om dit eerst met Mevr. Nab (houder van Klavertje 4) te bespreken.
Mocht de oudercommissie er niet uit komen met Mevr. Nab, dan kan er een externe klacht worden ingediend.
Deze klacht kan bij de Geschillencommissie en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen gestuurd worden.
Zie ook het klachtenreglement van Kdv Klavertje 4.